14:34

14:34

MOBBING. CZYM JEST MOBBING I JAK SIĘ PRZEJAWIA.TAKTYKI MOBBINGU.

Myślałam, że popełnię tu jeden wpis o mobbingu. Już na tym etapie wiem, że nie zmieszczę i nie wcisnę - bo wciskać nie chcę -  tego co chcę napisać w jednym artykule. Będzie ich zatem kilka, cała seria

Dziś: czym jest mobbing, co mobbingiem nie jest i czym przejawia się mobbingMobbing to prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy.

Termin wywodzi się od angielskiego czasownika to mob (nagabywać, napadać, zaczepiać) i rzeczownika mob (motłoch, tłum). Terminu mobbing w odniesieniu do zachowań występujących w grupach społecznych użył jako pierwszy szwedzki naukowiec Peter-Paul Heinemann w latach 60-tych XX w. Wcześniej stosowano je tylko w odniesieniu do świata zwierząt,  co nawiązuje do obserwacji i eksperymentów przeprowadzanych w połowie XX w. przez austriackiego etologa Konrada Lorenza, gdzie termin mobbing posłużył do opisania sytuacji atakowania pojedynczego osobnika przez grupę zwierząt danego gatunku, kiedy to np. kury jednakowego koloru zadziobały jedną kurę koloru innego. Tak, zapamiętajmy sobie przykład o zadziobaniu. 

Heinz Leymann po raz pierwszy zdefiniował pojęcie mobbingu w miejscu pracy w 1984 roku, określając go jako terror psychiczny,  systematyczny wrogi i nieetyczny sposób komunikowania przez jedną lub kilka osób skierowany przeciwko jednostce. 

Leymann po badaniach w 1990 r. oszacował, że 15% samobójstw w Szwecji ma swe podłoże właśnie w tym zjawisku. Daleko odeszliśmy od zadziobania

Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników. Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje pojęcie mobbingu jako obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracownikówObejmuje ono sprzysięganie się lub mobbing przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem psychicznego dręczenia. 
Czym mobbing  nie jest ?


Nie jest to po prostu dyskryminacja.

Nie jest to po prostu konflikt.

Nie jest to po prostu krytyka.

Nie są to jednorazowe akcje i sytuacje.

Nie są to po prostu "sytuacje stresowe w pracy."

Jest to coś więcej niż "tylko" zła atmosfera w pracy.


Mobbing to uporczywe, długotrwałe  nękanie docelowo mające zniszczyć współpracownika lub podwładnego. Jest to  psychiczny terror, przemoc, zachowanie agresywne  - przez co należy rozumieć raczej agresję bierną, a nie dawanie sobie po ryjach w miejscu pracy, bo zachowania będące przejawem mobbingu mogą trwać długo, być niezauważane, bagatelizowane oraz jawnie wspierane przez więcej osób jako właściwe i nieszkodzące, pod które można się podłączyć, wprost godne pochwały - dokładnie tak, jak może to mieć miejsce w przypadku każdej biernej agresji

Jeden mobber w pojedynkę najbardziej może zaszkodzić gdy po prostu jest przełożonym, ale nawet wtedy zazwyczaj angażuje w nękanie większą ilość podwładnych. Tak samo działają mobberzy nie będący przełożonymi - szukają świadomie złośliwych i chcących szkodzić danej osobie sprzymierzeńców, wykorzystują też osoby nieświadome i jakby nie zauważające powszechnej zmowy milczenia. Bo na tę zmowę raczej nie znajdzie się dowodów (więcej o tym w oddzielnym wpisie), nie tylko nie jest ona co oczywiste spisana, ale i mówiona, jest to po prostu niema zmowa,  której w razie czego łatwo szybko i zdecydowanie zaprzeczyć, a do której mogą dołączać inni, którzy widzą, że np. uchodzi płazem dokuczanie danej osobie  bo jest taki trend, taki klimat i kto ma interes,  chęci i potrzeby, z różnych pobudek (o tym też kiedy indziej) może dołożyć swoją cegiełkę, a raczej kamień lub kamyk rzucany w określonym kierunku. Tzn. w kierunku określonej osoby.  Przypomina to stadne polowanie na zwierzynę łowną. Przypominam, że w jednej z powyższych definicji mobbingu padły słowa o sprzysiężaniu się jakiejś grupy przeciwko jednej osobie. A wiadomo, najlepiej poluje się na zwierzę osłabione i odizolowane od stada, a to właśnie powoduje mobbing. Przypomina to , a propos polowania, nagonkę właśnie, i jest to nagonka - konsekwentna, długotrwała szczujnia. Przypominam zadziobanie!

Kto to lubi i gdzie takie działanie ma najlepsze szanse powodzenia - o tym również w oddzielnym wpisie. Tu tylko wspomnę, że mobbing nie zjawiskiem występującym tylko w korporacjach, zastrzeżonym tylko dla tego rodzaju miejsc pracy. O nie.


TAKTYKI MOBBINGU:

 • upokarzenie

 • zastraszanie

 •  pomniejszenie kompetencji

 • izolacja

 •  poniżanie

 • utrudnianie wykonywania pracy
Są to działania:
 • zaburzające możliwości komunikowania się w miejscu pracy,
 • zaburzające relacje społeczne w miejscu pracy,
 • zaburzające społeczny odbiór ofiary,
 • negatywnie wpływające na sytuację życiową i zawodową ofiary
 • szkodzące zdrowiu ofiary.


W ramach tych taktyk można spotkać różnorakie zachowania, nierzadko będące od razu połączeniem kilku taktyk i mierzeniem w zaburzenie kilku w/w sfer. Mogą to być działania mniej lub bardziej wprost. Bezpośrednie lub niebezpośrednie, tj. takie, w którym ofiara nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą stosującą mobbing, ale jest narażona na skutki jej zamierzonych, zakulisowych działań. Mobber może stosować zarówno nękanie bezpośrednie jak i pośrednie. Słowem każdy sposób dobry, cel uświęca środki, nie kijem go to pałką.


CDN.
Zobacz także:BIERNA AGRESJA I JEJ PRZEJAWY1 komentarz:

 1. Nie raz doświadczyłam mobbingu, zło okrutne, na szczęście karma wraca.

  OdpowiedzUsuń

Zachęcam do pozostawiania komentarzy i z góry za nie dziękuję :)
Zaglądam na blogi moich Komentatorów, i najczęściej również je obserwuję.
Komentarze zawierające link nie będą publikowane, potrafię Was znaleźć! :)

Copyright © 2014 Wszystkie moje bziki , Blogger