19:10

19:10

CZYM JEST MEDIACJA?


Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji i dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Jeśli jego przebieg jest pomyślny, kończy się porozumieniem/ugodą osób będących w sporze. Jest to dobrowolny i poufny proces rozwiązania sporu, prowadzony w obecności bezstronnej osoby trzeciej – mediatora. Mediatorem może być osoba stronom obca lub ktoś bliski. Celem mediacji jest stworzenie stronom sporu warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, bez narzucenia im rozwiązania, który to sposób cechuje inną metodę rozwiązywania sporów zwaną arbitrażem.

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji gdyż funkcjonuje coś takiego jak mediacje sądowe.

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację, tylko wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie. Skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji, itp.

Pokrótce: mediacja ma pomóc stronom sporu w dojściu do porozumienia. Jest dobrowolna, dlatego znamy takie określenie jak "zerwanie mediacji". 
Bezstronna osoba mediatora (w praktyce najlepiej zupełnie obca obu stronom, aby cieszyła się ich zaufaniem i nie budziła podejrzeń o sprzyjanie jednej z nich i tzw. "znajomości") ma gwarantować pokojowy przebieg mediacji i ich rzeczowość, co z kolei ma sprzyjać wypracowaniu końcowej ugody i jej osiągnięciu. 
Słowem: tam, gdzie strony często chętnie dałyby sobie po ryju i dalej tkwiły w sporze wkracza metoda rozwiązywania sporów i osoba, które mają służyć konstruktywnemu zakończeniu konfliktu. 
Mediacje mogą być stosowane w przypadku konfliktów:


- rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych,
- towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych,
 - w sądzie w sprawach spadkowych, majątkowych, cywilnych,
pracowniczych, gospodarczych, karnych, a także dotyczących nieletnich,
- w administracji i sporach urzędowych.


O usługach mediacji więcej możecie przeczytać na:


1 komentarz:

  1. Słyszałam, ale na szczęście nie miałam potrzeby korzystać :)

    OdpowiedzUsuń

Zachęcam do pozostawiania komentarzy i z góry za nie dziękuję :)
Zaglądam na blogi moich Komentatorów, i najczęściej również je obserwuję.
Komentarze zawierające link nie będą publikowane, potrafię Was znaleźć! :)

Copyright © 2014 Wszystkie moje bziki , Blogger